2/2/10

A necesaria cultura de paz


Neste final de xaneiro do 2010 no que celebramos o día da Paz e a Non-Violencia na maioría das escolas e os institutos de España, debemos de reivindicar a educación para unha cultura de paz non tanto como unha necesidade educativa, senón como unha necesidade social que responde á urxencia de ter cidadáns e cidadás comprometidos cos problemas globais que afectan ao mundo e coas súas alternativas.

Esta educación para unha cultura de paz debe dirixir o sentido das Ciencias Sociais, Políticas e Morais, da Filosofía e das Humanidades\; pero tamén debería ser o fundamento do sentido das ciencias físicas e experimentais, así como da importancia e da utilidade que hoxe teñen a implantación e o desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, e as súas relacións cos problemas e as solucións globais do mundo moderno.

                                                                                           Editorial  Escuela española do 28 xaneiro 2010
No hay comentarios: