30/6/10

Balance dos préstamos

A demanda media mensual de recursos foi de 149 préstamos. Aínda que, como pode observarse na táboa, descendeu no mes de decembro no que, despois de terse realizado 179 préstamos no mes de novembro, baixáronse ós 90 nese mes. As solicitudes iniciaron un camiño ascendente a partir do mes de xaneiro, ata acadar o punto máximo no mes de maio cun total de 222 préstamos.


Con respecto a cursos anteriores a evolución do préstamo de fondos realizada pola Biblioteca do centro ten unha tendencia ascendente. Así o incremento deste curso escolar con respecto ao pasado acadou un 45% no acumulado do curso, pero esta tendencia tivo tamén o seu reflexo no mes a mes como se pode observar na  gráfica.
Finalmente destacar que esta unha maior demanda dos fondos dase tanto por parte do alumnado como das nais e do profesorado, facendo este último préstamos tanto a nivel individual como para o grupo-aula. A continuidade do club de lectura contribuíu tamén a este incremento.

Análise e valoración feita pola  profesora  Mª Carmen, encargada da xestión da Biblioteca.


A clase máis lectora resultou ser 1º C e os  máis lectores  Luis Ángel,  Javier, David e Samuel. Felicidades!
No hay comentarios: