CONTACTO


Nombre: Biblioteca Escolar IES Sanxenxo

Centro: IES Sanxenxo

Enderezo: Baltar, s/n

C.Postal: 36970

Localidad: Portonovo (Sanxenxo)

Provincia: Pontevedra

Comunidad Autónoma: Galicia 

País: España

Email: bibliotecaiessanxenxo81@gmail.com

Responsable: María Dolores Tobío Iglesias ( _2013)

No hay comentarios: